Turundusklubist

   

Tartu Ülikooli Turundusklubi sai alguse 2009. aasta detsembris. Klubi koondab toredaid ja ettevõtlikke turundushuvilisi tudengeid, kes soovivad kas juba omandatud või omandatavaid turundusteadmisi praktikas rakendada.

Meie projektijuhtide koosolekutel arutatakse käimasolevate projektide edenemist. Turundusklubi igakuistele üritustele kutsume külla ka praktikuid, kes räägivad oma tegemistest ja kogemustest turundusmaailmas. Nende kohtumiste eesmärk on liikmeid motiveerida ning näidata, milliseid erinevaid võimalusi turundusmaailm eneseteostuseks pakub.

Tudengiorganisatsioonina oleme jätkuvalt avatud kõigile turundushuvilistele tudengitele ning ootame alati juurde aktiivseid ja praktikahuvilisi noori.

Kuulume ka OLE ROHKEM programmi, mille eesmärgiks on Tartusse aktiivse tudengkonna loomine. Uuri lähemalt – olerohkem.ee.

 

   

 

Ametikohad

Turundusklubis on lisaks aktiivsetele ning toimekatele turundusklubilistele ka mõned ametikohad, kus vastutust ning ülesandeid pisut rohkem. Meie juhtkond on neljaliikmeline ning sinna kuuluvad tegevjuht, partnerlussuhete juht, kommunikatsioonijuht ja personalijuht.

Projektijuht
 • Iga rühma eesotsas on projektijuht. Tema osaleb projektijuhtide koosolekutel ning juhib projektisisest tööd. Projektijuhtide arv varieerub vastavalt hooajale.
 • Projektijuht pole juhatuse liige, vaid vastutab enda projekti toimise eest. 
Tegevjuht
 • vastutab klubi toimimise eest;
 • vastutab ürituste organiseerimise ja toimimise eest;
 • vastutab uute liikmete leidmise ja värbamiskampaaniate toimimise eest;
 • esindab klubi üritustel ja meedias.
Partnerlussuhete juht
 • suhtleb partneritega ning leiab nende jaoks parimad lahendused;
 • tagab partnerite rahulolu ja sujuva koostöö;
 • tegeleb sponsorlussuhete arendamisega;
 • vastutab avalikkusega suhtlemise eest.
Kommunikatsioonijuht
 • vastutab kodulehe ja Facebooki ja Instagrami sisu eest;
 • vastutab klubi välise nähtavuse eest;
 • organiseerib värbamise ja üritustele kutsumise info edastamise;
 • vastutab klubi visuaalse külje eest.
     

Personalijuht

 

 • jaotab tudengid projektirühmadesse;
 • jälgib projektirühmade tegutsemist;
 • toetab ja motiveerib projektirühmade liikmeid;
 • valib kuu eeskuju.

 

Juhtkond

Turundusklubi juhtkond 2021. aastal Siim Aksel Amer – tegevjuht, siimaksel@tuturundusklubi.ee 

Maru Arukask partnerlussuhete juht, maru@tuturundusklubi.ee

Liisbeth Jõesaar – kommunikatsioonijuht, liisbeth@tuturundusklubi.ee

Elina Klesman personalijuht, elina@tuturundusklubi.ee

 

Turundusklubi juhtkond 2020. aastal Rasmus Aukust  tegevjuht   

Siim Aksel Amer – partnerlussuhete juht

Christina Värno kommunikatsioonijuht

Elina Klesman personalijuht

 

 

Turundusklubi juhtkond 2019. aastal Ingrid Tivas tegevjuht, ingrid.tivas@gmail.com    

Kristin Reino – partnerlussuhete juht, kristinreino99@gmail.com

Laura Põldma kommunikatsioonijuht, poldmalaura@gmail.com

Laura Karilaid personalijuht, laura.karilaid@gmail.com

 

 

Turundusklubi juhtkond 2018. aastal Asso Kasuk – tegevjuht    

Gerda Triin Hääl – kommunikatsioonijuht

Kristi Traagel – disainijuht

Annika Maksimov – personalijuht

 

Turundusklubi juhtkond 2017. aastal Elizabeth Truve – tegevjuht    

Asso Kasuk – partnerlussuhete juht

Tiina Nõmm – kommunikatsioonijuht

Kristi Traagel – disainijuht

 

Turundusklubi juhtkond 2016. aastal Kristina Kutsar – tegevjuht    

Kärt Kaasik – kommunikatsioonijuht

Marili Vihmann – juhatuse liige

 

Turundusklubi juhtkond 2015. aastal Kristina Kutsar – tegevjuht    

Marleen-Heleen Puhke – kommunikatsioonijuht

Kristi Reinfeldt – partnerlussuhete juht

 

Turundusklubi juhtkond 2014. aastal Kristella Kõrgesaar – tegevjuht    

Heleri Tamme – kommunikatsioonijuht

Kristi Reinfeldt – partnerlussuhete juht

 

Turundusklubi juhtkond 2013. aastal Kristella Kõrgesaar – tegevjuht    

Mirell Prosa – kommunikatsioonijuht

 

Turundusklubi juhtkond 2012. aastal Kristin Krinal – tegevjuht    

Kristella Kõrgesaar – kommunikatsioonijuht

 

Turundusklubi juhtkond 2011. aastal

Kristo Kraft – tegevjuht

Jana Jukina – kommunikatsioonijuht

Kristin Krinal– motivatsioonijuht