Ettevõttele

Kui otsite lahendust või teostust mingile turundusalasele ideele, siis tasub kindlasti Tartu Ülikooli Turundusklubi poole pöörduda. Meie organisatsiooni liikmed on teotahtelised, ettevõtlikud ja uuenduslike ideedega tudengid, keda ühendab huvi turunduse vastu.   

Töö käigus on tudengitel võimalus pöörduda õppejõudude poole, et neilt abi ja head nõu saada. Meie õppetoolis töötavad kompetentsed turundusõppejõud, kellel on nii laialdased teoreetilised teadmised kui ka praktilised kogemused.

Koostöövorme ettevõtetega on erinevaid. Enamasti tegeleb keskmiselt 4-liikmeline tudengigrupp ühe projekti kallal, kus lahendatakse poolaasta jooksul ettevõtte ühte või mitut turundusprobleemi. Ollakse abiks jooksvate ülesannete täitmisel alates ideede genereerimisest, kastist välja mõtlemisest, ürituste korraldamisest ning lõpetades partisaniturunduse kaudu lähenemisest või juhtumianalüüsi vormi kasutamisest. Projektid on väga erinäolised, tutvuge ka läbiviidud projektidega!

Meile teeb rõõmu, kui kellelgi ettevõttepoolsetest esindajatest on soov panustada meie tudengite arengusse näiteks koolituse või loengu vormis.

Andke oma küsimustest, probleemidest ja koostöönägemusest teada ning leiame üheskoos parima lahenduse nende teostamiseks. 

VARASEMAD PROJEKTID KONTAKT

 

Koostöö 

Turundusklubi ulatab abikäe uutele projektipartneritele

TÜ Turundusklubi otsib uueks tegevusaastaks ettevõtteid, kelle juures meie liikmed saaksid praktiseerida oma turundusalaseid teadmisi ja oskusi ning uusi kogemusi. Eesmärk, mida soovitakse tudengite abiga saavutada, peab olema seotud ettevõtte turundustegevusega. Ettevõtte valdkonnale ega suurusele piiranguid ei ole, ainus nõue on määrata tudengitele omapoolne kontaktisik, kes grupiga omavahel kokkulepitava aja tagant kohtub ning selle tegevust vajadusel suunab.

Traditsiooniliselt kestab üks projekt ühe semestri, kuid mahukamate projektide ja koostöö sujumise korral võib projekt laieneda ka tervele aastale.

Turundusklubi pakub oma abi tasuta. Meie eesmärgiks on anda tudengitele võimalus oma teadmisi praktiliselt rakendada ja saada seeläbi uusi  kogemusi. Küll aga on igasugune toetus klubile alati väga oodatud, et saaksime korraldada oma liikmele motiveerivaid üritusi ja harivaid koolitusi ning ka üldiselt klubi toimimas hoida. 


Kui soovite teha Turundusklubiga koostööd, võtke meiega ühendust aadressil maru@tuturundusklubi.ee
!

 

 

Koostööpõhimõtted

TÜ Turundusklubi koostööpõhimõtted

 Turundusklubi on vabatahtlik tudengite ühendus, mille eesmärk on pakkuda tudengitele praktiliste turundusoskuste omandamise võimalust nii, et see oleks kasulik ka ettevõtetele. Iga koostööprojekti jaoks luuakse tudengitest grupp, millele tudengite seast valitakse ka projektijuht. Turundusklubi tegutseb õppesemestri jooksul.

1. Ootused ettevõttele

1.1. Ettevõte määrab endapoolse kontaktisiku, kes on valmis grupiga suhtlema vähemalt kord nädalas.

1.2. Ettevõte püstitab grupile konkreetse, mõõdetava  ülesande koos (vahe)tähtaegadega.

1.3. Ettevõte annab grupile jooksvalt tagasisidet ning projekti lõppedes kommenteerib kogu koostööprotsessi ja tulemust kogu klubile.

1.4. Grupi tulemusega rahule jäädes leiab ettevõte grupi premeerimise võimaluse.

2. Grupi ja selle liikmete kohustused

2.1. Grupp on valmis suhtlema ettevõttega vähemalt 1 kord nädalas.

2.2. Grupi liikmetel on kohustus maksimaalselt oma võimete ja teadmiste piires töötada projekti eesmärgi saavutamise heaks.

2.3. Grupi liikmetel on kohustus kasutada nende kätte usaldatud informatsiooni heatahtlikult ja vastavalt ettevõttega kokkulepitud viisil.

2.4. Grupil on kohustus 1 kord kuus teha klubile ülevaade oma seni tehtud tegevustest ja edasisest tegevuskavast.

3. Turunduse õppetooli kohustused

3.1. Õppetool on valmis nõustama gruppi vähemalt 2 korda kuus.

3.2. Õppetool abistab tudengeid seminaride korraldamisel.