Joematkad.ee

Partneri kirjeldus

 

Joematkad.ee tegeleb kanuumatkade korraldamisega. Peamiseks tegevuspiirkonnaks on Tartu linn ja Tartumaa.

Valdav osa matkadest on juhendatud (ehk matkajuhiga) kanuuretked Tartu linnas või selle lähistel, samas on ettevõttel plaanis kasvatada loodusmatkade osa ning töötada välja uusi marsruute.

Keskmiselt on grupi suuruseks umbes 15 osalejat, maksimaalne osalejate arv on kuni 60 inimest.

Ülesanded

Tudengitelt ootab ettevõte kaasabi nooremate sihtrühmadeni jõudmisel (tudengid, gümnasistid, kooliõpilased vanuses 14-18 aastat) ning abi vastava turundusstrateegia väljatöötamisel.

Konkreetsemad ülesanded:

 • turunduskanalite leidmine tudengiorganisatsioonideni jõudmiseks
 • kaastöö välistudengiteni jõudmiseks
 • turunduskanalite leidmine õpilasteni jõudmiseks
 • tudengiteid ja gümnasiste kõnetavate turundusmaterjalide väljatöötamine
 • kaastöö noori kõnetava visuaalse identiteedi väljatöötamisel
 • sotsiaalmeediakanalite ja veebilehe muutmine noortele atraktiivsemaks
 • uute värskete ideede genereerimine

Koostöö eesmärgid

Koostöös Turundusklubiga soovib ettevõte ennast tudengite ning kooliõpilaste seas nähtavamaks ja atraktiivsemaks muuta ning seeläbi kasvatada enda kliendibaasi.

Kodulehekülg:  https://www.joematkad.ee

 

Emart Auto OÜ, Fixus Lasnamäe OÜ

 

Partneri kirjeldus

 

Emart Auto OÜ:

 • toidu- ja esmatarbekaupade müük
 • toitlustus
 • auto varuosade ja lisatarvikute müük
 • jalgrataste, jalgratta varuosade ja lisatarvikute müük
 • autode hooldus ja remont
 • jalgrataste hooldus ja remont

Fixus Lasnamäe OÜ:

 • auto varuosade ja lisatarvikute müük
 • jalgrataste, jalgratta varuosade ja lisatarvikute müük
   

Ülesanded

Tööülesanded tudengitele:

Valikuid on palju ning tudengid saavad kokkuleppel ettevõttega ise valida, millisele suunale keskenduda. Mõned ideedest on järgmised:

Emart Auto OÜ:

 • luua uus kaubamärk – lahutada toitlustus autoremondist
 • luua ja arendada sotsiaalmeediasisu
 • suurendada müüki – pakkuda selleks originaalseid ideid
 • teha kampaaniaid
 • pakkuda välja kohviku disain
 • parandada poe disaini

Fixus Lasnamäe OÜ:

 • kaupluse disainimine
 • sotsiaalmeediasisu loomine ja arendamine
 • leidliku uudiskirja koostamine
 • kampaaniate korraldamine
 • lennukate ideede pakkumine

Koostöö eesmärgid

Leida uuenduslikke lahendusi, mida oleks võimalus ka realiseerida. Tudengitel võimalus õppida ja paremini mõista kaasaegse turunduse ülesandeid ja eesmärke.

Koduleheküljed:

http://www.fixus.ee/Muugikohad/Fixus-Lasnamae-OU

http://www.emartauto.ee/index.php

 

 

Hea Koostöö Hoiu-Laenu Ühistu (HLÜ)

Partneri kirjeldus

 

Hea Koostöö HLÜ on eetiline finantsasutus, mille eesmärgiks on läbi hoiuste vastuvõtmise ja laenude väljaandmise toimida ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult positiivselt ja eetilise mõjuga ühinguna meie ühiskonna elu positiivselt elavdada.   

Ülesanded

 • Hea Koostöö HLÜ eripära, vajalikkuse ja võimaluste tutvustus
 • erinevate sihtgruppide (nii hoiustajad, kui võimalikud investeeringute vajajad) ja nendeni jõudmise kanalite kaardistamine
 • turundusplaani väljatöötamine

Koostöö eesmärgid

Koostöö eesmärgiks on ühistu põhiväärtuste tutvustus ja selle pinnalt ühiste tegevuskavade ja kokkulepete kooskõlastamine.

Kodulehekülg: http://heakoostoo.ee/

 

Tartu Jaani Kirik / „Ehitame Tartusse Eesti esimese barokkoreli!“

Partneri kirjeldus

 

Jaani kirik on Tartu südalinna maamärk ning aktiivne kultuuri- ja vaimuelu keskus. Alates taasavamisest 2005. aasta suvel on kirikus toimunud üle 1000 kontserdi, mille žanrid varieeruvad elektroonilisest muusikast klassikani ja folgist jazzini. Avatus ja uuendusmeelsus teevad Jaani kirikust sobiva platvormi nüüdiskunstile ja interdistsiplinaarsetele kunstiprojektidele.

Üks meie suuremaid väljakutseid on ehitada Jaani kirikusse peaorel – Eesti esimene barokkorel. Instrument on meie regioonis ainulaadne, avades uusi võimalusi nii kontserttegevuseks kui ka muusikahariduse valdkonnas.

   

Koostöö eesmärgid

Koostöö eesmärk on Jaani kiriku oreli ühisrahastuskampaania turundus- ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamine.

Võimalik jätkuprojekt on ühisrahastuskampaania läbiviimine.

Ülesanded

Tudengi ülesanne on olla natukene hull. Projektis osaleja peab mõtlema väljaspool raame, looma uusi seoseid oreli (ja kiriku) ning annetaja vahel ning otsima ja leidma vastuseid, kuidas Jaani kirik ja selle uus orel saab teha tavalise inimese elu rõõmsamaks, huvitavamaks, põnevamaks, vahvamaks, ilusamaks…

Töö käigus kirjeldame sihtgruppe ja partnereid ning sõnastame neile suunatud unikaalsed sõnumid, valmistame ette tegevuskava ja võimalusel asume esimesi etappe teostama.… ja loomulikult on projektis osaleja ülesanne pööraselt uskuda, et tartlased, eestimaalased ja meie sõbrad välismaal on valmis annetama mitusada tuhat eurot uue oreli ehitamiseks.

 

Youth Europa

Partneri kirjeldus

 

Youth Europa on rahvusvaheline organisatsioon, mis korraldab noortele (peamiselt 18-27) harivaid ja meeleolukaid projekte. Ühing on tegutsenud vaid neli aastat ja on hetkel neljas riigis – Eesti, Hispaania, Rootsi ja Slovakkia. Igas riigis on väike meeskond, kes tegevusi korraldab ja töö eest vastutab.

Youth Europa kasutab oma töös mitte-formaalseid õppemeetodeid ehk õppimine üritatakse muuta võimalikult huvitavaks ja interaktiivseks. Kõige rohkem korraldab Youth Europa rahvusvahelisi noortevahetusi, kuhu tuleb umbes 35 osalejat, kes 6-10 päeva koos veedavad. Ürituste teemad sõltuvad meie enda huvidest, hetkel oleme kõige tugevamad ettevõtluse, filmikunsti, tervise ja tehnikavaldkonnas.

  

Ülesanded

Otsime enda meeskonda teotahtelisi noori, kes näevad organisatsiooni tegevuses suurt potentsiaali ja sooviksid oma panuse anda.

Kaheks põhiliseks suunaks on

 • Tartumaal ja sotsiaalmeedias info levitamine;
 • turundusmaterjalide loomine.

Youth Europa vajab inimesi, kes naudivad sotsiaalmeediat, kelle jaoks Facebooki ja Instagrami postitused pole tüütu töö. Peame oma projektidele võimalikult head osalejad leidma ja projektide tulemusi võimalikult paljudele inimestele levitama.

Esimeseks ülesandeks võiks olla see, et tudengid lähevad Youth Europa tiimiga Hispaania projektile ja kajastavad sotsiaalmeedias seal toimuvat.

Initsiatiiv on samuti väga oluline! Tööd on rohkem kui inimesi ja kindlad ülesanded kujunevad meie omavahelise suhtluse käigus. Ülesanded sõltuvad ka tudengi oskustest ja huvidest.

Koostöö eesmärgid

 • Kasvatada meie jälgijaskonda Eestis ja teistes riikides
 • Koostada plaan/strateegia, mis aitab meil Tartumaal infot efektiivsemalt levitada
 • Kujundada meie kuvandit, mis aitaks rohkem annetusi koguda ja pikemas perspektiivis jätkusuutlikum olla
 • Leida ühingusse uusi lahedaid inimesi, kes soovivad koos maailma vallutada

Koduleht: https://youtheuropa.org/

 

Conectra

Partneri kirjeldus

 

Conectra OÜ asutati Eestis 1991. aastal Rootsi ettevõtjate poolt. Tegutseme valdavalt mööblikatete ning raskete materjalide õmblemisega. Hetkeseisuga on peamine suund (80%) välisturg. Peamiselt teeme allhanketöid Soome, Rootsi, Taani.

Ettevõtte äriidee on pakkuda rikkalikku tööstusliku õmblusteenusteenuste paketti alates mudelite konstrueerimisest kuni toodete seeriatootmisse juurutamiseni, pakkuda tehnilist valmisolekut ja oskusi erinevat õmblusteenust militaar-, laeva- ja autotööstuse ning mere õlireostusfiltrite jm eriotstarbeliste toodete tootmises.

Jälgime pidevalt digitaalsete lahenduste arengut maailmas, et olla valmis uuteks väljakutseteks, mille uusim väljund on 3D konstrueerimine ja tootedisain.

  

Ülesanded

 • Situatsioonianalüüs ehk turu analüüs – kuidas jaguneb tarbimine kliendigruppide vahel
 • Välja selgitada olemasolev turumaht ehk mis mahus tarbitakse samu teenuseid/tooteid ning millisele sihtgrupile
 • Kliendirahulolu hindamine
 • SWOT analüüs
 • Siseturundus, oma töötajate rahulolu hindamine
 • Digiturundus –  Facebook, Google Analytics analüüs

Koostöö eesmärgid

Eesmärk saada teada klientide ja oma töötajate rahulolu, kuidas on viimase aasta muutused neid mõjutanud. Uute turgude kasv, käibe kasv. Selgem kaardistus kliendigruppidest.

Kodulehekülg: http://conectra.ee/et/
 

 

Autorilaulufestival Mailaul

Partneri kirjeldus

 

Mis on autorilaulufestival Mailaul?

See on kohtumine loomingu algallikaga kõige ehedamal kujul. Mailaulu laval esitab artist muusikat, mille ta ise on loonud. Enda jaoks. Enda järgi. Olgu autor laval üksi või bändiga, oluline on, et laval on muusik päris enda mõtetega.

Festivalil kõlab muusika autorifolgist eksperimentaalse džässini ja rokist elektroonilise ambientini. See on festival kuulajale, kes ihkab tunda, tunnetada ja mõelda autoriga kaasa.

Eelmise aasta festivalil astusid üles: Miljardid, Stig Rästa, Siiri Sisask, Avoid Dave jpt. Sellel aastal avaldame esinejad koos teiega. Tänavune autorilaulufestival Mailaul toimub 8-9-10-
11. mail Tartu südames.

Ülesanded

Otsime meeskonda juurde sõpru, kellega üheskoos järgmiste küsimustega rinda pista:

– Kuidas lüüa laineid sotsiaalmeedias pildi- või videokeeles?

– Kuidas määratleda sihtgruppe nagu „minu vanemad“ või isegi „naabri Maali“?

– Kui keeruline ülesanne on sotsiaalmeedia makstud kampaaniate planeerimine ja loomine ja mida kõike me ei ole kuulnud Business Managerist?

– Milline judin võib käia üle kere, kui pead helistama Reketile või mõnele teisele kuulsusele?

– Kuidas müüa näiteks Reketile maha kampaania mõtet, kus tal on peaosa?

– Mida teha siis, kui peale telefonikõne helimehega avastad, et sa ei saanud aru mitte ühestki sõnast peale „mikrofon“ ja „võim“?

– Kuidas rääkida ajakirjanikega? Milliste ajakirjanikega? Miks üldse?

– Milliseid hääleharjutusi teha enne raadioeetrisse astumist või mida tähendab magamata öö, kui oled jõudnud hommikul kell 6.55 Terevisiooni?

Koostöö eesmärgid

Me töötame selle nimel, et ka sel aastal kohtuks autor Tartu publikuga, tuues meieni oma enda looming ja mõtted kõige ehedamal kujul. Soovime tutvustada inimestele nii uut kui ka vana muusikat, kuid minna kaugemale pelgalt sellest, mida kõrvaga kuuleme. Meid inspireerib soov näha ka lugude loomisprotsessi taha ning kuulda autorite oma endi mõtteid ja tundeid lugude sees.

Kodulehekülg: http://www.mailaul.ee/

 

Tutvu meie sügissemestri partneritega, kes otsivad uusi liikmeid juurde ka kevadel:

 

Delta Majanduskonverents

Partneri kirjeldus:

Delta Majanduskonverents on teist korda toimuv Tartu Ülikooli majandusteaduskonna poolt korraldatav konverents. Konverentsi eesmärk on tuua kokku praktikud ja akadeemikud, kes tutvustavad innovetsioone ja uue aja trende enda erialal. Lisaks sellele saavad parimad lõpetajad ka esitada enda lõputööd.
Sellel aastal toimub Delta Majanduskonverents 25. mail ning lisaks esinejatele korraldatakse see aasta ka ideelabori Kaleidoskoop pitchi võistlus.

Tööülesanded tudengitele:

Sügisesel turundusklubi hooajal pannakse kokku täpsem plaan ja ajakava seoses Delta konverentsiga, mõeldakse, mida võiks veel üritusele lisada, et muuta seda atraktiivsemaks. Lisaks sellele pannake paika põhjalik turundusplaan järgmiseks poolaastaks, et konverentsist kuuleksid võimalikult paljud ning vajadusel võetakse ühendust sponsoritega.

Koostöö eesmärgid:

 1. Täpne plaan Delta korraldamiseks
 2. Turundusplaan (Jaanuar-Mai)
 3. Sponsorluste otsimine
Image result for delta majanduskonverents

 

Tartu Jalgpalliklubi Welco

Partneri enda kirjeldus:

Tartu JK Welco on 2008. aastal loodud jalgpalliklubi, mis 2018. aastal alustab teist hooaega Esiliigas ning mille võistkondades mängib kokku umbes 150 täiskasvanud jalgpallurit ja mille noortesüsteem on pidevas kasvamises. Sel aastal tähistab klubi oma kümnendat tegutsemisaastat ning hetkel oleme me üks kõige kiiremini arenevaid Eesti jalgpalliklubisid. Klubi toetab suur spordiga seotud kogukond – katuseorganisatsioonil MTÜ JK Welcol on üle 140 liikme, mis muudab selle Eesti üheks suurima liikmete arvuga rahvaspordiklubiks! Klubil on ambitsioonid tõusta lähiperspektiivis Eesti jalgpalli meistriliigasse, laiendada hüppeliselt klubi püramiidi ning organisatsiooniga seotud inimeste arvu, tõsta senisest veelgi enam oma nähtavust Tartu linnas ja arendada välja oma staadionikompleks. Suurte eesmärkide saavutamiseks vajab JK Welco aga paljusid abikäsi ning näeme, et koostöö turundusklubiga aitab meil nendeni hõlpsamini jõuda ning annab ka tudengitele põnevad ja väärtuslikud päriselulised kogemused turundusvaldkonnas.

Tööülesanded tudengitele:

Turundusklubi tudengid kaasaksime JK Welco turundustegevusse vähemalt kolmes suunas:

 • Tartu ülikoolide tudengkonda pole seni suutnud väljaku äärde tuua ja püsivalt ära siduda ükski pallimänguklubi Tartus, kuigi potentsiaali on seal väga palju. Soovime parandada JK Welco nähtavust tudengite seas ning tuua nad staadionile JK Welco kodumänge vaatama ja kaasa elama. Tartus on ka palju välistudengeid, kes on riikidest, kus jalgpallikultuur on tugev ning kelleni tahame jõuda ja neis JK Welco tegemiste vastu huvi tekitada.
 • JK Welco kodumängude turundamine. Kuigi JK Welco Eesti jalgpallimaastikul tuntud kui hea turundustöö ja arvestatava publikuhuviga klubi, siis tahame ka siin sammu edasi astuda ja viia JK Welco kodumängudel toimuva järgmisele tasemele. Ülesanne hõlmab endas nii mängude turundamist (sotsiaalmeediakampaaniad, turundustöö linna avalikus ruumis jne.) kui ka kõike staadionil toimuvat, et tõsta mängude atraktiivsust (poolaja- ja publikumängud, staadioni meediasüsteemi parem ära kasutamine jne.
 • JK Welco uue riidebrändi “Welco Signature” turundamine ja arendamine. JK Welco 10. sünnipäeva puhul valmis klubil päris omaenda riidebränd, mis on disainitud minimalistliku ja lihtsana, et see ei oleks huvitav vaid jalgpallikesksele inimesele, vaid oleks suunatud laiemale sihtgrupile. Welco Signature esimesi tooteid (t-särgid, pusad, mütsid, capid + uusi fännitooteid nagu pleed, saunalina, fännisall) said inimesed esimest korda näha ja soetada läinud pühapäeval suurel JK Welco 10. sünnipäeva juubelifestivalil ning lähiajal täieneb toodete valik veelgi. Tahame selle merchi viia turundusklubi kaasabil suurema tarbijaskonnani.
 • JK Welco staadionikompleksi rahastuse viimase etapi, st ühisrahastuskampaania välja töötamine. JK Welco on oma Eesti Rahva Muuseumi vastu rajatava staadionikompleksi planeerimisel jõudnud rahastuse viimasesse etappi, mille käigus töötame välja ühisrahastuskampaania ning viime selle ka läbi. Eesmärgiks on staadionikompleksi valmimine Raadil, ERM-i vastas 2019. aasta jooksul.

Koostöö eesmärgid:

Kaasata turundusklubi hakkajad tudengid JK Welco turundustegevusse põnevates projektides kaasa lööma, et teha teoks suured kuid realistlikud eesmärgid, mille käigus saavad tudengid päriselulise turunduskogemuse.

Partneri poolt pakutav:

Soovi korral tasuta treeningvõimalused klubi amatöörmees- ja naiskonnas, kingituseks hooajakaardid esindusmeeskonna mängudele ja erinevad Welco bränditooted ning võimalus saada osa ning aidata kaasa Eesti kõige ägedama spordiorganisatsiooni arengule.

Image result for welco

SPARK Demo

Partneri tutvustus:

SPARK Demo on uus ettevõtluse tugistruktuur, mis on loodud 2016 aastal Tartu Teaduspargi eestvedamisel ja Tartu linna toetusel. Tartu kesklinnaruumis asuv demosaal koondab Lõuna-Eesti edukaimad tootmisettevõtted, eksportöörid, mainekujundajad, tööandjad, säravaimad alustajad ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid. SPARK Demo soov on tuua erinevad osapooled kokku, et sütitada koostööd, uusi ideid ja luua uusi võimalusi, lahendusi.

Ülesanded

Spark DEMO projekti liikmete ülesanneteks on välismaiste ettevõtete esindajate toomine Tartusse ning Spark DEMO alale, et läbi demo ala väljapanekute jõuaksid Eesti ettevõtted veelgi enamate välismaa ettevõtete teadvusesse ning aidates sellega kaasa uute partnerlussuhete sündimisele.

Selle saavutamiseks saavad projekti liikmed:

Teha Business-to-Business turundust
Teha turu-uuringut potensiaalsete klientide kohta
Turundada DEMO saatkondadele
Turundada DEMO ala ning Tartut ärireise korraldavatele ettevõtetele

Eesmärgid:

Tuua läbi turundustegevuse DEMO alale rohkem välismaiseid ettevõtteid. Aitada läbi DEMO turunduse Eesti ettevõtete partnerlussuhete arendamisele ning arengule kaasa. Saavutada DEMO alale püsivad külastused välisettevõtete poolt.