Uudised

Õppejõud tuleb appi!

Kolmapäeval, 23. oktoobril kell 18.00 tuleb õppejõud meile kõigile appi! Mõtled, mida see küll tähendada võiks? 🤷

Nimelt toimub Turundusklubis projektide paremaks sujumiseks semestri jooksul vähemalt üks kohtumine, kus osaleb ka turundusõppejõud. Usume, et sel alal kogenud inimesel on mitmeid väärtuslikke mõtteid, mida teiega jagada!

Kohtumine toimub vabas vormis (ärge muretsege, tegemist ei ole õhtuse igava loenguga!) sTARTUp Labis (J. Liivi 4, ruum 211). Istume hubases keskkonnas ja arutame üheskoos projektide käekäigu üle.

Loe lähemalt Facebookist!

Liitumine

Tartu Ülikooli Turundusklubiga saab liituda iga semestri alguses

Kandideerima on oodatud kõikide õppeastmete ja teaduskondade turundushuvilised tudengid. Igaühel on võimalik Turundusklubi projektidest saada praktilisi kogemusi, mida tulevased tööandjad noorte puhul väga hindavad.

Et saada aimu, millega Turundusklubis on võimalik tegeleda, tutvu meie projektidega ja liitumiseks täida ankeet! 

Kandideerimine 2019/2020. õppeaasta sügisestesse projektidesse nüüdseks lõppenud!

Kindlasti vaadake üle uuele liikmele mõeldud üldinformatsioon. Sealt saab täpsemat infot kandideerimise, infoõhtute ja loomulikult ka Turundusklubi üldiste eesmärkide, tegevuse ja toimimise kohta.

LIITUMISANKEET TUTVU PROJEKTIDEGA
   

Kuidas me toimime?

Grupid on üldjuhul 2-6-liikmelised ning peamine töö käibki grupisiseselt. Omavahelised kohtumised pannakse iseseisvalt paika ning kohtumised toimuvad nii silmast silma kui ka erinevate meediumite vahendusel.  Ettevõttega peab kontaktis olema vähemalt korra nädalas, et tööhoog ei raugeks ning seatud eesmärgid saaksid täidetud.
Igal grupil on projektijuht (üks liige tiimist), kes organiseerib grupisisest tööd, suhtleb ettevõtte esindajaga ja käib projektijuhtide koosolekutel. Projektijuhtide koosolekutel on kohal projektijuhid ja juhtkond. 
Paar korda semestri jooksul toimub kõikidele Turundusklubi liikmetele üritus. Selle esimeses osas esineb inspireeriv inimene, kes on oma ala spetsialist ning sellele järgneb sotsiaalsem osa. Need kohtumised ei ole kellelegi kohustuslikud, kuid siiski eeldame, et kõik liikmed nendel osaleksid. Sellisetel üritustel aktiivselt käimine aitab hoida organisatsiooni ühtsustunnet ning esinejatelt saadav inspireerib ja annab ideid ka projektide edukamaks läbiviimiseks.
Turundusklubi eesmärk on pakkuda arendavat ja samas ka lõbusat vaheldust koolitööle ning mida rohkem panustatakse, seda rohkem saadakse ka vastu. Samas tuleb meeles pidada, et tegemist on vabatahtliku organisatsiooniga ning kedagi millekski ei sunnita. Igaüks panustab vastavalt võimalustele ja vastutab iseenda eest, et gruppi alt ei veaks.

 

 

Üldinformatsioon uutele liikmetele

Mis on TÜ Tudengite Turundusklubi eesmärk? Turundusklubi eesmärgiks on pakkuda Tartu Ülikoolis õppivatele aktiivsetele ja ettevõtlikele turundushuvilistele tudengitele praktiseerimisvõimalusi turunduse valdkonnas. Organisatsioon võimaldab rakendada juba omandatud või alles õpitavaid turundusteadmisi, mis pannakse proovile reaalsetes ettevõtetes kuni 6-liikmelistes gruppides.

Lisaks grupitööle toimuvad keskmiselt korra kuus üritused, kus arutatakse käimasolevate projektide edenemist, kohtutakse oma ala spetsialistidega  ja veedetakse ühekoos mõnusalt aega.

 

Mida saab organisatsioonis teha ja õppida? Turundusklubi liikmetel on eelkõige suurepärane võimalus teha koostööd erinevate ettevõtetega, kus on võimalus õppida tõelistelt turundusjuhtidelt ja täita nende poolt antavaid erinevaid ülesandeid. Õppeaasta alguses moodustatakse grupid ja valitakse grupijuhid, kes hakkavad enda meeskonda juhtima. Niisiis on lisaks turundusalasele kogemusele võimalik saada ka juhtimiskogemus.

Üritustele kutsume esinema meid motiveerivaid inimesi, kes jagavad oma tarkust ja kogemusi.  Esinejate seas on olnud turundusjuhte, agentuuride eestvedajaid, arendusjuhte jpt. Kokkusaamistel arutatakse ka käimasolevate projektide edenemist ja on võimalus uute sõprussuhte loomiseks.

Alates 2018/2019 õppeaastast korraldame hooaja alguses ka liikmetele ühepäevase turunduse kiirkoolituse, kus annavad seminare esinejaid erinevatest turundusega seotud ettevõtetest. 

Turundusklubiga liitumine pakub tudengitele võimalusi saada uusi teadmisi ja kogemusi, reaalseid saavutusi, mida kirja panna CV-sse ning seeläbi muutuda ka tööturul konkurentsivõimelisemaks ja tööandjale atraktiivsemaks.

 

Mille poolest on see organisatsioon teistest erinev/unikaalne? Ainult Turundusklubi võimaldab Sul koostööd teha reaalsete ettevõtetega ning pakub seeläbi hea võimaluse praktika- või töökohtade saamiseks. Iga ettevõte ja projekt on ainulaadsed ning tudengitel on vabad käed pakkumaks välja värskeid ideid ning katsetamaks nende toimimist.

Vaatamata sellel, et tudengid ‘’visatakse tundmatus kohas vette’’, on siiski igal grupil ettevõtte poolt konkreetne kontaktisik, kes neid vajadusel toetab. Samuti ei pea keegi võtma kogu vastutust enda peale, sest projektiga tegeleb korraga mitu inimest ühtse meeskonnana. Seega on lisaks turundusalastele kogemustele võimalik areneda ka juhtimises ja meeskonnatöös.